Proste formatowanie tekstu

Akapit

Wyrównanie tekstu do lewej strony

<p>Treść akapitu</p>

Wyrównanie tekstu do prawej

<p align="right">Treść akapitu</p>

Wyśrodkowanie tekstu

<p align="center">Treść akapitu</p>

Justowanie tekstu

<p align="justify">Treść akapitu</p>


Podrubienie, pochylenie i podkreślenie tekstu

Podrubienie tekstu

<b>Tu wpisz tekst</b>

Podchylenie tekstu

<i>Tu wpisz tekst</i>

Podkreślenie tekstu

<u>Tu wpisz tekst</u>

Czcionka

Wielkość czcionki

<font size="n">Tekst o rozmiarze 5</font>

W miejsce 'n' należy wpisać cyfrę od 1 do 7.

Kolor czcionki

<font color="kolor">Tu wpisz tekst</font>

Za kolor możemy podstawić następujące nazwy:
black white silver gray maroon red purple fuchsia green lime olive yellow navy blue teal aqua

Rodzaj czcionki

<font face="rodzaj">Przykład czcionki Courier New</font>

Za rodzaj możemy wpisać dowolną czcionkę, która znajduje się w systemie Windows. Czcionka musi być na komputerze odbiorcy.

Kurs by Saibamen

Blog IT-Maniak