Konferencja “Praktyczne aspekty IT w specyfice sektora bankowego” 1

Nowe trendy, nowe możliwości, nowe wezwania
dla środowiska informatycznego w bankach i instytucjach finansowo-ubezpieczeniowych

Praktyczne spotkanie dla osób pracujących w sektorze finansowym zainteresowanych najnowszymi dedykowanymi rozwiązaniami dla IT.
Zapraszamy na spotkanie w trakcie którego będziemy poruszyć zagadnienia związane z zarządzaniem technologiami informacyjnymi i bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego w bankach.
Jak poprawić jakość zarządzania, nadzoru i poziomu bezpieczeństwa. Jak zarządzać danymi, wdrażać nowe rozwiązania informatyczne, zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem? Czy obecnie firmy gotowe są zaufać otwartemu oprogramowaniu?

Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w trakcie zaplanowanych 5 sesji panelowych. Każda z sesji zostanie podzielona na część prelekcyjną trwającą około 30 do 45 minut i część dyskusyjną w trakcie której uczestnicy będą mogli zadawać pytania prowadzącym. Zaplanowaliśmy także stoliki eksperckie przy których będzie można podjąć dłuższą dyskusję z wybranym panelistą.

ZAPISZ SIĘ

Organizatorzy

Firma CTS Customized Training Solutions od przeszło 20 lat prowadzi wysokospecjalistyczne szkolenia dla osób wbranży IT. W CTS uczymy nie tylko technicznych umiejętności przydatnych w pracy programisty, administratora czy specjalisty IT, ale także rozwijamy umiejętności analizowania, kreatywności, samodzielności, ciekliwości, zaangażowania tak bardzo cenionych w dzisiejszych czasach.

Akademia Biznesu wchodzi w skład grupy MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. MDDP jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm doradczych w Polsce. MDDP Akademia Biznesu oferuje szerokie spektrum szkoleń i kursów w zakresie: podatki, rachunkowość, finanse, kadry i płace, controlling, IT, zarządzanie strategiczne oraz rozwój kompetencji zawodowych i osobistych.

Prelegenci

Paweł Zdziarski – konsultant i trener pracujący w CTS Customized Training Solutions Instruktor z kilkunastoletnim doświadczeniem dostarczający szkolenia dotyczące tematyki m.in. „cloud computing”, bezpieczeństwa, wirtualizacji. Posiadający tytuły techniczne i autoryzowanego trener takich firm i organizacji jak Microsoft (m.in. Office 365, Private Cloud), Mcafee, Comptia (specjalizacja Security+, Project+, Cloud Essentials), Security Certified Program (SCP).

Marcin Marczewski – ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem, ciągłością działania i bezpieczeństwem biznesu z 15 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej i programów zarządzania ryzykiem, polityk bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych). Prowadzi audyty zgodności systemów zarządzania, a także audyty ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Specjalizuje się w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, IT, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Ekspert ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Akredytowany trener PECB Kanada współpracujący z CTS Sp. z o.o., członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK.

Piotr Ogonowski – doświadczony manager i wykładowca, autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami oraz budowy organizacji projektowych. Certyfikowany PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, wykładowca PCM, RUP i Agile, trener ITIL, zarządzania i modelowania procesów biznesowych. Członek założyciel polskiego oddziału ITSMF, doradca Zarządu Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej, studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego i studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem. Absolwent studiów doktoranckich na ALK w zakresie Zarządzania Strategicznego.

Krzysztof Rączkiewicz – Architekt rozwiązań związany z firmą Cloudware Polska. Na co dzień projektuje rozwiązania wysokiej dostępności, oparte o Cloud Computing oraz rozwiązania Big Data. Instruktor z 9 letnim doświadczeniem rozwiązań firmy IBM. Aktywny programista Ruby, Java, Python. Prywatnie miłośnik Skandynawii.

Bogdan Bereza – informatyk, psycholog, specjalista inżynierii oprogramowania, trener z dwudziestoletnim doświadczeniem, autor wielu książek i artykułów. Prowadzi szkolenia między innymi z inżynierii wymagań oraz analizy biznesowej, testowania, zapewnienia jakości, zarządzania projektami, tworzenia oprogramowania krytycznego dla bezpieczeństwa.

Program

1. Windows 8.1 – bezpieczeństwo z punktu widzenia przedsiębiorstwaPaweł Zdziarski

Windows 8.1 to nowy system operacyjny firmy Microsoft. Rozwija oraz  wprowadza wiele elementów kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną następujące zakresy:
• zarzadzanie tożsamością i kontrola dostępu
• ochrona informacji
Powyższa tematyka zostanie przedstawiona w zakresie teoretycznym jak i praktycznym (demonstracje rozwiązań, przykłady zastosowań).

2. Wyzwania oraz korzyści z wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania ciągłością działania wg. wymagań nowej normy ISO 22301:2012Marcin Marczewski

W trakcie prelekcji omówimy case study z projektu wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Spółce z branży ICT świadczącej usługi bankowości elektronicznej. Podczas wystąpienia omówione zostaną:
• kluczowe etapy wdrożenia systemu
• wyzwania przed którymi stanęła Spółka
• doświadczenia z wdrożenia i współpracy z niezależnymi audytorami prowadzącymi audyt certyfikacyjny.

3. IT2B – czy to może dobrze działać? Piotr Ogonowski

•  Jak biznes postrzega IT?
•  Główne bariery porozumienia
•  Rozwiązania i dobre wzorce IT2B
• Trzy kroki do dobrej współpracy IT2B

4. Skuteczny biznes IT dzięki chmurze prywatnejKrzysztof Rączkiewicz

• Cloud Computing wczoraj i dziś
• Dlaczego oprogramowanie otwarte?
• Rola oprogramowania open source w produktach komercyjnych
Chmura w firmach klasy Enterprise
• Przyszłość w barwach chmury otwartej

5. Inżynieria wymagań dla systemów finansowychBogdan Bereza

W prelekcji opiszemy, w jaki sposób metody inżynierii wymagań wykorzystuje się do sprawnej realizacji projektów IT w bankowości. Podczas wystąpienia zostaną omówione:

• znaczenie określenia celu biznesowego  dla powodzenia project
• wybór metodyki zwinnej lub sekwencyjnej do realizacji projektu
• określenie wymagań priorytetowych dla systemu bankoweg
• sposoby identyfikacji interesariuszy oraz pozyskiwania i negocjowania wymagań
• zasady analizy, opisu oraz modelowania wymagań stosowane w bankowości
• jak sobie radzić ze zmianami wymagań

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć:

Warsaw Marriott Hotel
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa