Cloud Community Conference na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM 1

Serdecznie zapraszamy na „Cloud Community Conference” ( http://cloudcommunity.pl/ ), która odbędzie się 20.02.2014r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Założeniem konferencji „Cloud Community Conference” jest propagowanie rozwiązań opartych na Cloud Computing (CC) oraz poszerzenie wiedzy na temat ich wykorzystania. Naszym celem jest zbudowanie społeczności , która ułatwi swobodną wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy dostawcami, użytkownikami oraz wszystkimi innymi podmiotami zainteresowanymi tym nowym trendem w IT.

cloud community

Idea konferencji „Many Clouds, One Sky” dotyczy aktualnej sytuacji na rynku IT związanej z mnogością rozwiązań opartych o model cloud i jest odpowiedzią na rodzące się w związku z tym pytania oraz wątpliwości zarówno dostawców, jak i użytkowników chmury.

Spis sekcji tematycznych, które chcemy poruszyć na konferencji można znaleźć na stronie konferencji.

Organizatorami są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Fundacja Science To Business, sponsorami są m.in. firmy Clico, Junipter i Oktawave.
Zapraszamy do udziału w „Cloud Community Conference” w charakterze:

  • Prelegenta – przygotowanie prezentacji technicznej
    Prosimy o przesłanie tematu swojego wykładu do 02.02.2014r. Informacje o sekcjach tematycznych można znaleźć na stronie konferencji.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Fundacja ScienceToBusiness
Agnieszka Krzysztofik
e-mail: agnieszka.krzysztofik@s2b.edu.pl

Marcin Witkowski
e-mail: marcin.witkowski@s2b.edu.pl