Ze smartfonu na szkolną tablicę czyli edukacja XXI wieku według Samsung [Wideo] 1

Firma Samsung Electronics wprowadza nową wersję oprogramowania dla tablic interaktywnych MagicIWB 3.0. Aktualizacja pozwala na budowanie wieloekranowych rozwiązań edukacyjnych, pracę w trybie Multi-User oraz korzystanie z wielu nowych zaawansowanych funkcji, dzięki którym można znacznie usprawnić proces edukacyjny. Oprogramowanie Interactive WhiteBoard 3.0 umożliwia też nauczanie w modelu BYOD*, w którym tablica interaktywna komunikuje się z kompatybilnymi urządzeniami mobilnymi przyniesionymi przez uczniów.

iwb-3-0-1

Podstawową różnicą między nowym oprogramowaniem Magic Interactive WhiteBoard a poprzednią wersją MagicIWB 2.0 jest możliwość pracy nawet na czterech ekranach jednocześnie. Dla ułatwienia nawigacji na tak dużej powierzchni wprowadzono menu, które można dowolnie przesuwać po całej powierzchni tablicy albo przywołać je dłuższym przyciśnięciem ekranu. Opcja Multi-Screen pozwala na stworzenie wielkoformatowej, dostosowanej kształtem do indywidualnych potrzeb tablicy obsługiwanej przez jedno wspólne menu. Tryb Multi-User z kolei umożliwia równoległą i niezależną pracę kilku osób na poszczególnych ekranach. Oprogramowanie zezwala na bezprzewodowe przesyłanie treści między urządzeniami mobilnymi uczniów a konkretnymi tablicami, a także z jednego ekranu na drugi.

Znacznym udogodnieniem wprowadzonym przez projektantów nowego oprogramowania firmy Samsung jest możliwość sterowania tablicą interaktywną przy pomocy intuicyjnych dwupunktowych gestów, znanych np. użytkownikom smartfonów czy tabletów. Menu wywoływane jest przez przytrzymanie palca na ekranie, a powiększanie i zmniejszanie wyświetlanych elementów odbywa się poprzez „zwężanie” i „rozciąganie” aktywnych obszarów. Dotknięcie ekranu dwoma palcami umożliwia szybkie przejście między trybem pisania a trybem wyboru, natomiast ich przesunięcie w lewo wywołuje funkcję „cofnij”, zaś w prawo – funkcję „powtórz”. Poprzez wyrysowanie palcem okręgu w dowolnym miejscu ekranu można natychmiast zapisać w pamięci urządzenia aktualny widok całej tablicy, z kolei otoczenie danego obszaru na ekranie prostokątem pozwala na utworzenie z zawartej tam treści notatki typu post-it. którą można następnie automatycznie przesłać wszystkim uczniom lub uczestnikom szkolenia. Nowością i sporym ułatwieniem jest też możliwość precyzyjnego wycinania zapisanych na tablicy treści poprzez odręczne ich obrysowanie – zamiast zaznaczania ich klasycznym prostokątem.

Zawarta w oprogramowaniu MagicIWB 3.0 przeglądarka dokumentów pozwala korzystać z plików PDF, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), a także obrazów i filmów wideo i dokonywać na nich odręcznych adnotacji – zarówno z poziomu tablicy interaktywnej, jak i urządzeń mobilnych uczniów. Co szczególnie istotne, pismo ręczne jest rozpoznawane przez tablicę i automatyczne konwertowane na tekst, który można wkleić następnie do dokumentu. Funkcję File Sharing i Document Sharing umożliwiają ponadto wspólną, jednoczesną pracę wielu osób nad tym samym plikiem, zapisanym we współdzielonym folderze sieciowym. Zarządzanie przeglądanymi oraz stworzonymi podczas zajęć plikami odbywa się przy pomocy aplikacji File Manager, która pozwala nauczycielom znacznie uporządkować organizację procesu dydaktycznego. W porównaniu z poprzednimi edycjami oprogramowania IWB, w wersji 3.0 przeglądarkę internetową można ponadto otwierać jako jedno z wielu okien na ekranie, bez konieczności zamykania widoku tablicy.

Wśród opcji dostępnych dla prowadzącego zajęcia dostępne są zaawansowane narzędzia zarządzania klasą: tworzenie i edytowanie grup, udostępnianie widoku tablicy na urządzenia uczniów oraz odwrotnie – z tabletów na tablicę, blokowanie uczniom dostępu do aplikacji, Internetu a nawet zdalnie wyłączanie ich urządzeń. Nauczyciel może w każdej chwili podejrzeć, który z uczniów jest aktualnie zalogowany do systemu oraz czym się zajmuje. Oprogramowanie dostarcza także użytecznych narzędzi do organizowania egzaminów i głosowania przez uczniów. Pod koniec zajęć cały przerobiony materiał (włącznie z nagraniem wideo z tablicy) można przesłać wszystkim uczestnikom oraz nieobecnym drogą mailową.

Dla dyrektorów szkół i instytucji edukacyjnych szczególnie ważną cechą nowego oprogramowania MagicIWB 3.0 jest możliwość zastosowania modelu BYOD*, w którym uczniowie mogą korzystać z własnych urządzeń mobilnych – po uprzednim zainstalowaniu na nich darmowego oprogramowania MagicIMS Interactive Agent 2.5. Jest ono kompatybilne z notebookami pracującymi w systemie Windows 7 oraz tabletami działającymi na platformach iOS oraz Android 3.2 (lub wyższe). W 2014 roku planowane jest też udostępnienie odpowiednich wersji dla Chromebooków, systemu Linux oraz niektórych zaawansowanych smartfonów (m.in. Samsung GALAXY S 5, GALAXY Note i iPhone).

Oprogramowanie IWB 3.0 można zainstalować na wszystkich wyświetlaczach wielkoformatowych (LFD) firmy Samsung z serii ME, PE, MD i ED w rozmiarach ekranu od 32 do 75 cali.

(*) BYOD – Bring Your Own Device