Narodowy Instytut Dziedzictwa skanuje zabytki w technologii 3D

Skan 3D BogatyniaDysponujący nowoczesnym sprzętem przeznaczonym do tego typu działań, Narodowy Instytut Dziedzictwa aktywnie prowadzi skany zabytkowych budowli w technologii 3D. Rezultaty tych działań są ogólnodostępne w ramach portalu e-zabytek.nid.pl, gdzie użytkownicy mogą zapoznać się z plikami multimedialnymi przedstawiającymi zabytkowe obiekty w postaci zdjęć cyfrowych, modeli 3D, filmów, czy też specjalnych dokumentów w formacie PDF, w których internauci mogą zmieniać wyświetlane w pliku wizualizacje.


Zeskanowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa zabytki zostały opisane w ramach specjalnych plików PDF, w których oprócz najważniejszych informacji o danym obiekcie, znajdują się również wizualizacje 3D. Użytkownik ma możliwość zmiany wyświetlanej w danym momencie wizualizacji, tak aby oddawała ona przestrzenny obraz części zabytku, do której odnosi się w danym momencie tekst dokumentu.
Specjaliści z Narodowego Instytutu Dziedzictwa na podstawie chmury punktów pomiarowych uzyskanych za pomocą skanera laserowego wykonują skany najcenniejszych lub najbardziej zagrożonych zabytków. Budowana baza danych o zabytkach połączona z digitalizacją, pozwalającą uzyskać cyfrowy obraz obiektów i archiwaliów jest doskonałym narzędziem do zarządzania dziedzictwem kulturowym Polski. Otwarty dostęp do elektronicznej bazy zabytków i archiwaliów usprawni działania służb konserwatorskich, stwarzając optymalne warunki ochrony zabytków w Polsce.

Skany 3D stanowią nie tylko dobre źródło wiedzy dla osób zainteresowanych danym zabytkiem, czy związaną z nim historią. Technologia ta umożliwia również ratowanie obiektów, poprzez nieinwazyjne określenie wszelkich pęknięć w strukturze budowli – mówi Paulina Florjanowicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W ten sposób udało nam się w zeszłym roku wspomóc proces renowacji kościoła św. Anny, którego ściany pękały w wyniku osunięć skarpy – dodaje Dyrektor Florjanowicz.

Trójwymiarowa dokumentacja sprawia, iż jest ona bardzo dokładna i precyzyjna. Przestrzenna forma wizualizacji pozwala na szczegółową analizę materiałową i typologiczną zabytków. Obraz 3D stanowi najdokładniejszą formę dokumentacji, niezbędne źródło wiedzy dla każdego konserwatora.

Więcej informacji na www.nid.pl